Nieuws

Corona vaccinatie zwangerschap

Beste zwangere,

We merken dat sommige van jullie nog steeds alleen naar de praktijk komen voor een controle. Dat is niet meer nodig. Als je het fijn vindt om samen met iemand te komen, dan is dat helemaal goed! Maximaal 1 persoon mag met je mee.

We horen ook van aardig wat vrouwen dat ze zich hebben laten vaccineren tegen het corona virus. Sommigen twijfelen of hebben al besloten om zich niet te laten vaccineren. We delen graag wat meer informatie met je over de coronavaccinatie tijdens de zwangerschap.

Klik hier voor een document, opgesteld door de NVOG (Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie). Natuurlijk mag je ook al je vragen en twijfels met ons bespreken tijdens het spreekuur.

Bericht versoepelingen corona en vaccinatie

Beste zwangere en partner,

Zaterdag 26 juni zijn er nieuwe versoepelingen ingegaan t.a.v. de coronaregels. Dat heeft ook gevolgen voor onze zorgverlening.

Vanaf nu is het voor cliënten en bezoekers in de praktijk niet meer nodig om een mondneusmasker te dragen. Vind je het zelf prettig om dit toch te blijven dragen, dan is dat uiteraard prima. Tijdens de medische controles lukt het niet om altijd 1,5 m afstand te bewaren en daarom zullen we op deze momenten als zorgverleners wel een mondneusmasker dragen.

De ziekenhuizen hebben een verschillend beleid t.a.v. de versoepelingen. We verwijzen jullie graag naar de websites van de betreffende ziekenhuizen.

> Maasstad

> Ikazia

> Geboortecentrum Sophia

Verder willen we jullie ook wijzen op het advies t.a.v. vaccineren tegen corona in de zwangerschap. We verwijzen je graag door naar de volgende website:

Wel of geen prik tegen corona? Lees hier verder.

Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunnen jullie altijd bij ons terecht.

Bericht 22 januari 2021 tav verscherpte maatregelen covid-19

Beste zwangere en partner,

Weer even een berichtje van ons om je op de hoogte te houden van de laatste maatregelen die getroffen zijn om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen:

Vanaf nu mag er nog 1 iemand met je mee als je wilt bevallen in het Ikazia ziekenhuis.

Als je na 21.00 uit huis moet ivm een spoedconsult of bevalling, kun je dit formulier gebruiken. Als je het zelf wilt, kun je naast dit formulier ook om een zwangerschapsverklaring vragen bij ons.

Ondanks alle al genomen maatregelen en de nieuwe maatregelen van overheidswege, willen we bij dezen sterk benadrukken dat wij altijd, 24 uur per dag & 7 dagen per week, klaar staan voor al je vragen en zorgen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Als het nodig is kunnen wij je ook gewoon zien en helpen tussen 21.00 en 4.30. Dus laat de avondklok geen extra drempel zijn om ons te bellen!

We hopen je zo weer even voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je vragen over dit bericht dan kun je deze natuurlijk altijd met ons bespreken.

Nog even doorbijten allemaal, de maatregelen zijn niet leuk maar wel belangrijk. Als we ons er allemaal aan houden, hopen we dat heel de corona crisis zo snel mogelijk voorbij is!

Update nav persconferentie van vanavond

Beste zwangeren en partners,

Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond omtrent de extra maatregelen rondom het corona virus, willen we jullie nog een keer vragen om zoveel mogelijk alleen naar de praktijk te komen. Kinderen zijn helaas niet welkom, hoezeer we hen ook missen! Je partner is wel welkom als je een afspraak hebt voor een echo.

Hartelijke groet van ons allemaal!

Update 05-10-2020

Beste allemaal,

Vanwege de oplopende besmettingen met Covid 19 willen we toch weer wat maatregelen gaan nemen. Hierbij een overzicht:

Wat betreft de controles in de zwangerschap:

 • voorafgaand aan het SEO (20 weken echo) bellen wij je om klachten na te vragen
 • de intake gaan we zoveel mogelijk weer telefonisch doen
 • de controle van 16 en 24 weken in overleg telefonisch of fysiek
 • de controle van 33 weken in overleg telefonisch of fysiek
 • de nacontrole in overleg telefonisch of fysiek.
 • probeer zoveel mogelijk alleen te komen. Geen kinderen mee. Partner ip alleen naar de echo’s

Wat betreft de bevalling:

 • bij een bevalling thuis mogen partner en 1 extra begeleider bij de partus aanwezig zijn
 • poliklinisch mogen partner en 1 extra begeleider aanwezig zijn
 • medische partus: partner en 1 extra begeleider er bij
 • badbevalling is beschikbaar, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Wat betreft de kraambedcontroles:

 • 2 huisbezoeken (dag 3 en 5). Dag 2 en 7 een telefonisch consult.

Wat betreft het dragen van een mondkapje:

 • we zouden het fijn vinden als je een mondkapje draagt bij het betreden van de praktijk

Voor actuele informatie mbt corona in de plaatselijke ziekenhuizen, zie hiervoor hun websites:

Maasstad ziekenhuis

Ikazia ziekenhuis

Erasmus mc

 

Update 25-07-2020

Beste zwangere en partner,

Het is alweer even geleden dat we met een update zijn gekomen over de versoepelingen van de maatregelen rondom het coronavirus. Graag willen we jullie door dit bericht weer even op de hoogte stellen van de nu geldende maatregelen.

Zwangerschap
Inmiddels vinden de zwangerschapscontroles weer volgens het normale schema plaats op de praktijk. Je partner of een andere begeleider mag meekomen naar de afspraken. Het blijft echter de voorkeur dat je alleen naar de afspraken komt. Helaas mogen kinderen voorlopig nog niet mee naar de praktijk komen. Bij de nacontrole 6 weken na de bevalling mag je wel met je baby komen.

Op de praktijk proberen we ons zoveel mogelijk aan het advies te houden van het RIVM om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast vragen we je bij binnenkomst op de praktijk je handen te wassen.

Bevalling
Bij een thuisbevalling mag, naast je partner 1 andere begeleider aanwezig zijn. Als je bevalt in het Ikazia of in het Maasstad ziekenhuis, mag er naast je partner ook 1 andere begeleider aanwezig zijn, naast het medisch personeel. Ook de bezoekregeling in beide ziekenhuizen is verruimd. Voor meer informatie wat betreft deze bezoekregeling verwijzen we je naar de websites van de ziekenhuizen.

Kraamperiode
Tijdens de kraamperiode komen we in principe 2x langs voor een bezoek, op dag 3 en op dag 5. De overige controles zullen nog steeds telefonisch plaatsvinden. Indien nodig komen we een keer extra langs voor een kraambezoek. Het geboortehotel bij het Maasstad ziekenhuis is ook weer open!

Tenslotte willen we jullie nog wijzen op onze voorlichtingsavonden. Deze zijn weer gestart, echter wel in kleinere groepen. Mocht je interesse hebben, dan kun je voor meer informatie terecht bij onze assistentes.

Update 18-05-2020

Beste zwangere en partner,

Naar aanleiding van ons bericht van 8 mei willen we jullie verder informeren over de invulling van onze zorgverlening in verband met het versoepelen van de maatregelen.

Zwangerschap

 • Tot op heden was de controle rond 24 en 33 weken zwangerschap en de nacontrole na 6 weken na de bevalling een telefonische controle. Medisch gezien mogen deze controles nog steeds telefonisch gedaan worden, maar kunnen deze ook weer op de praktijk plaatsvinden. We zullen de afspraak rond 24 en 33 weken zwangerschap en de nacontrole na de bevalling, in overleg met jullie dus ofwel telefonisch ofwel op locatie inplannen. De telefonische afspraak na de 20 weken echo blijft gehandhaafd.
 • De partner of een andere begeleider mag meekomen naar de afspraken. Echter is de voorkeur dat je alleen naar de afspraken komt. Kinderen mogen voorlopig nog niet naar de praktijk komen.
 • Op de praktijk proberen we ons zoveel mogelijk te houden aan het advies van het RIVM om 1,5 m afstand van elkaar te houden.

Bevalling

 • Als je thuis wilt bevallen, dan mag er naast je partner ook nog een andere begeleider bij de bevalling aanwezig zijn.
 • Als je in het ziekenhuis bevalt, dan gelden de huidige regels, dat wil zeggen je partner of een andere begeleider bij de bevalling.
 • Vanaf afgelopen donderdag, 14 mei, is een badbevalling in het Ikazia weer mogelijk.

Kraamperiode

 • Hier vinden tot op heden nog geen wijzigingen plaats. Dat wil zeggen dat de meeste controles na de bevalling telefonisch zullen plaatsvinden en dat we 1 keer op huisbezoek komen, tenzij er bijzonderheden zijn dat extra huisbezoeken nodig zijn.

Verder willen we jullie nogmaals wijzen op de volgende adviezen

 • Komt niet naar de praktijk als je klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en / of koorts. Dit geldt ook mocht je partner / begeleider die meekomt naar de controle, deze klachten hebben.
 • Houd 1.5 meter afstand
 • Was je handen regelmatig met water en zeep – ook graag bij binnenkomst op de praktijk.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg
 • Vermijd drukte

Corona update 8 mei 2020

Beste zwangere en partner,

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. In onze regio zijn we nog aan het uitwerken hoe het er precies uit komt te zien. De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (ziekenhuis, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

Na overleg met betrokken partijen volgt hier bericht welke versoepelingen er ingevoerd worden.

Wat in elk geval per direct in gaat, is dat je partner weer mee naar de praktijk mag komen voor de volgende afspraken:

 • de eerste echo bij 8 weken
 • de termijnecho
 • de 20 weken echo

Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner/begeleider mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Kinderen mogen voorlopig nog niet mee naar de praktijk.

We hopen jullie zo voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Bel gerust als je vragen hebt.

 

Update m.b.t. maatregelen rondom het COVID-19 virus

Beste zwangere en partner,

Intussen zijn we al een heel aantal weken verder. En wat hebben jullie je sterk gehouden door alleen naar de praktijk te komen, alleen te zijn tijdens je termijnecho of 20 weken echo, geen partner in de buurt om je hand vast te houden… We zijn trots op jullie! Bepaalde maatregelen blijven helaas nog even zoals ze zijn:

 • kom alleen naar de praktijk
 • een telefonische afspraak bij 24 weken in plaats van een afspraak op de praktijk
 • de intake en de nacontrole blijven telefonisch

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden:

 • de echo intacte graviditeit bij 8 weken mogen we weer aanbieden
 • je mag weer een afspraak bij ons maken voor het plaatsen van een spiraal of implanon
 • de telefonische afspraak voor de reguliere afspraak vervalt, dus we kunnen op de praktijk weer even praten over hoe het met je gaat en je vragen beantwoorden

En natuurlijk blijven de volgende adviezen van het RIVM gelden:

 • blijf zoveel mogelijk thuis
 • houd 1,5 meter afstand van anderen
 • was je handen regelmatig met water en zeep – ook graag bij binnenkomst op de praktijk
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes

Mocht je nog vragen hebben dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen om hier verder over door te praten!