Nieuws

Update 05-10-2020

Beste allemaal,

Vanwege de oplopende besmettingen met Covid 19 willen we toch weer wat maatregelen gaan nemen. Hierbij een overzicht:

Wat betreft de controles in de zwangerschap:

· voorafgaand aan het SEO (20 weken echo) bellen wij je om klachten na te vragen

· de intake gaan we zoveel mogelijk weer telefonisch doen

· de controle van 16 en 24 weken in overleg telefonisch of fysiek

· de controle van 33 weken in overleg telefonisch of fysiek

· de nacontrole in overleg telefonisch of fysiek.

· probeer zoveel mogelijk alleen te komen. Geen kinderen mee. Partner ip alleen naar de echo’s

Wat betreft de bevalling:

· bij een bevalling thuis mogen partner en 1 extra begeleider bij de partus aanwezig zijn

· poliklinisch mogen partner en 1 extra begeleider aanwezig zijn

· medische partus: partner en 1 extra begeleider er bij

· badbevalling is beschikbaar, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Wat betreft de kraambedcontroles:

· 2 huisbezoeken (dag 3 en 5). Dag 2 en 7 een telefonisch consult.

Wat betreft het dragen van een mondkapje:

· we zouden het fijn vinden als je een mondkapje draagt bij het betreden van de praktijk

Voor actuele informatie mbt corona in de plaatselijke ziekenhuizen, zie hiervoor hun websites:

Maasstad ziekenhuis

Ikazia ziekenhuis

Erasmus mc

 

Update 25-07-2020

Beste zwangere en partner,

Het is alweer even geleden dat we met een update zijn gekomen over de versoepelingen van de maatregelen rondom het coronavirus. Graag willen we jullie door dit bericht weer even op de hoogte stellen van de nu geldende maatregelen.

Zwangerschap
Inmiddels vinden de zwangerschapscontroles weer volgens het normale schema plaats op de praktijk. Je partner of een andere begeleider mag meekomen naar de afspraken. Het blijft echter de voorkeur dat je alleen naar de afspraken komt. Helaas mogen kinderen voorlopig nog niet mee naar de praktijk komen. Bij de nacontrole 6 weken na de bevalling mag je wel met je baby komen.

Op de praktijk proberen we ons zoveel mogelijk aan het advies te houden van het RIVM om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast vragen we je bij binnenkomst op de praktijk je handen te wassen.

Bevalling
Bij een thuisbevalling mag, naast je partner 1 andere begeleider aanwezig zijn. Als je bevalt in het Ikazia of in het Maasstad ziekenhuis, mag er naast je partner ook 1 andere begeleider aanwezig zijn, naast het medisch personeel. Ook de bezoekregeling in beide ziekenhuizen is verruimd. Voor meer informatie wat betreft deze bezoekregeling verwijzen we je naar de websites van de ziekenhuizen.

Kraamperiode
Tijdens de kraamperiode komen we in principe 2x langs voor een bezoek, op dag 3 en op dag 5. De overige controles zullen nog steeds telefonisch plaatsvinden. Indien nodig komen we een keer extra langs voor een kraambezoek. Het geboortehotel bij het Maasstad ziekenhuis is ook weer open!

Tenslotte willen we jullie nog wijzen op onze voorlichtingsavonden. Deze zijn weer gestart, echter wel in kleinere groepen. Mocht je interesse hebben, dan kun je voor meer informatie terecht bij onze assistentes.

Update 18-05-2020

Update 18 mei 2020

Beste zwangere en partner,

Naar aanleiding van ons bericht van 8 mei willen we jullie verder informeren over de invulling van onze zorgverlening in verband met het versoepelen van de maatregelen.

Zwangerschap

· Tot op heden was de controle rond 24 en 33 weken zwangerschap en de nacontrole na 6 weken na de bevalling een telefonische controle. Medisch gezien mogen deze controles nog steeds telefonisch gedaan worden, maar kunnen deze ook weer op de praktijk plaatsvinden. We zullen de afspraak rond 24 en 33 weken zwangerschap en de nacontrole na de bevalling, in overleg met jullie dus ofwel telefonisch ofwel op locatie inplannen. De telefonische afspraak na de 20 weken echo blijft gehandhaafd.

· De partner of een andere begeleider mag meekomen naar de afspraken. Echter is de voorkeur dat je alleen naar de afspraken komt. Kinderen mogen voorlopig nog niet naar de praktijk komen.

· Op de praktijk proberen we ons zoveel mogelijk te houden aan het advies van het RIVM om 1,5 m afstand van elkaar te houden.

Bevalling

· Als je thuis wilt bevallen, dan mag er naast je partner ook nog een andere begeleider bij de bevalling aanwezig zijn.

· Als je in het ziekenhuis bevalt, dan gelden de huidige regels, dat wil zeggen je partner of een andere begeleider bij de bevalling.

· Vanaf afgelopen donderdag, 14 mei, is een badbevalling in het Ikazia weer mogelijk.

Kraamperiode

· Hier vinden tot op heden nog geen wijzigingen plaats. Dat wil zeggen dat de meeste controles na de bevalling telefonisch zullen plaatsvinden en dat we 1 keer op huisbezoek komen, tenzij er bijzonderheden zijn dat extra huisbezoeken nodig zijn.

Verder willen we jullie nogmaals wijzen op de volgende adviezen:

· Komt niet naar de praktijk als je klachten hebt van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en / of koorts. Dit geldt ook mocht je partner / begeleider die meekomt naar de controle, deze klachten hebben.

· Houd 1.5 meter afstand

· Was je handen regelmatig met water en zeep – ook graag bij binnenkomst op de praktijk.

· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik gelijk weg

· Vermijd drukte

 

 

Corona update 8 mei 2020

Beste zwangere en partner,

Jullie hebben het misschien in de media al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. In onze regio zijn we nog aan het uitwerken hoe het er precies uit komt te zien. De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt terwijl we nog geen tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (ziekenhuis, kraamzorg etc). Dit overleg is belangrijk om zoveel mogelijk op dezelfde manier de zorg aan jullie te geven.

Daarbij is het ook belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

Na overleg met betrokken partijen volgt hier bericht welke versoepelingen er ingevoerd worden.

Wat in elk geval per direct in gaat, is dat je partner weer mee naar de praktijk mag komen voor de volgende afspraken:

 • de eerste echo bij 8 weken
 • de termijnecho
 • de 20 weken echo

Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om dat je straks weer samen met je partner mag komen. Je partner/begeleider mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt. Kinderen mogen voorlopig nog niet mee naar de praktijk.

We hopen jullie zo voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Bel gerust als je vragen hebt.

 

Update m.b.t. maatregelen rondom het COVID-19 virus

Beste zwangere en partner,

Intussen zijn we al een heel aantal weken verder. En wat hebben jullie je sterk gehouden door alleen naar de praktijk te komen, alleen te zijn tijdens je termijnecho of 20 weken echo, geen partner in de buurt om je hand vast te houden… We zijn trots op jullie! Bepaalde maatregelen blijven helaas nog even zoals ze zijn:

 • kom alleen naar de praktijk
 • een telefonische afspraak bij 24 weken in plaats van een afspraak op de praktijk
 • de intake en de nacontrole blijven telefonisch

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden:

 • de echo intacte graviditeit bij 8 weken mogen we weer aanbieden
 • je mag weer een afspraak bij ons maken voor het plaatsen van een spiraal of implanon
 • de telefonische afspraak voor de reguliere afspraak vervalt, dus we kunnen op de praktijk weer even praten over hoe het met je gaat en je vragen beantwoorden

En natuurlijk blijven de volgende adviezen van het RIVM gelden:

 • blijf zoveel mogelijk thuis
 • houd 1,5 meter afstand van anderen
 • was je handen regelmatig met water en zeep – ook graag bij binnenkomst op de praktijk
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes

Mocht je nog vragen hebben dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen om hier verder over door te praten!

 

Aangescherpte maatregelen 24 maart 2020 mbt Covid-19. 

Beste client, naar aanleiding van de laatste berichten over het corona virus, zijn wij vanuit onze beroepsgroep genoodzaakt nog  strengere maatregelen te treffen. Natuurlijk willen we deze graag opvolgen, maar realiseren we ons ook dat het voor jou en je partner veel betekent.

Deze maatregelen houden in:

– heb je klachten van koorts, verkoudheid of hoestklachten, kom niet naar de praktijk maar bel ons.

– de eerste echo wordt gemaakt tussen de 10 en 12 weken (termijnecho). Een eerdere echo zal alleen op stricte indicatie gemaakt worden.

– Tijdens de kraamperiode komen wij in principe op dag 4 of 5 langs voor een huisbezoek. Overige consulten zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden.

– het plaatsen van spiralen en anticonceptiestaafjes (Implanon) zal tot nader order uitgesteld worden, tenzij medisch geindiceerd.

Natuurlijk blijven we altijd klaar staan voor jullie zorgen en vragen. En willen we ook in deze tijd jullie zo goed mogelijk begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. We willen jullie nogmaals wijzen op de volgende maatregelen:

Belangrijke update 15 maart 2020 over het coronavirus Covid-19

Beste cliënten,

Helaas zijn er in verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus, vanuit onze beroepsgroep ook nieuwe maatregelen getroffen, die van invloed zijn op de organisatie van onze verloskundige zorg. Dit betekent concreet dat de afspraken minder uitgebreid zijn dan je van ons gewend bent.

We willen jullie vragen om bij (lichte) griepverschijnselen, verhoging/ koorts of verkoudheid niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact met ons op te nemen. We kijken dan samen met jullie naar een goede oplossing.

Het spreekuur

 • We vragen je alleen naar het spreekuur te komen. Dus geen familie of vrienden mee te nemen.
 • Op de dag dat je je afspraak hebt, nemen we voorafgaand aan je afspraak telefonisch contact met je op om vragen en bijzonderheden te bespreken. De afspraak op de praktijk kunnen we dan zo kort mogelijk houden en bestaat voornamelijk uit het beoordelen van de groei en het meten van de bloeddruk. We geven elkaar geen hand.
 • Alle informatieavonden, van onze praktijk, ziekenhuizen en geboortehotels, gaan tot nader order niet door.
 • Graag willen we je vragen je mail en telefoongegevens door te geven aan de assistentes, om een goede communicatie mogelijk te houden of te maken.

De bevalling

Bevallen in het ziekenhuis is tot op heden geen probleem. Wel gelden hier ook een paar maatregelen.

 • Tijdens de bevalling mag er 1 persoon (partner/begeleider) aanwezig zijn.
 • Na de bevalling mag er 1 bezoeker per 24 uur in het ziekenhuis op bezoek komen. Er mogen geen kinderen op bezoek komen in het ziekenhuis.
 • Bij een poliklinische bevalling wordt jullie gevraagd bezoek pas thuis te ontvangen.
 • Mocht de zorg worden overgenomen door de gynaecoloog, dan willen we weten of je als zwangere of als partner luchtwegklachten hebt en / of in een risicogebied bent geweest en/of contact gehad hebt met een COVID 19 patiënt.

De kraamtijd

Op de 2e of 3e dag en op de 5e dag komen we thuis langs voor een kraambezoek. Op dag 7 zullen we de zorg telefonisch afsluiten. Bezoeken die niet perse noodzakelijk zijn worden telefonisch gedaan.

Achter de schermen nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ. Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden, zodat de verloskundige zorg gewaarborgd blijft.

Voor meer informatie rondom actuele informatie en adviezen t.a.v. het coronavirus Covid-19 verwijzen we je naar de website van het RIVM, www.rivm.nl

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze berichtgeving, bel ons gerust.

Hartelijke groet,

Alle medewerkers van Verloskundigen Praktijk Charlois

Corona maatregelen

Beste zwangeren,

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van CORONA/COVID-19 zullen wij de volgende maatregelen in onze praktijk nemen om u en onszelf zoveel mogelijk te beschermen:

 • Kom niet naar de praktijk als u koorts, griep- en/of verkoudheidsverschijnselen heeft. Neem dan telefonisch contact met ons of de huisarts op.
 • Neem zo min mogelijk mensen (incl. kinderen) mee naar het spreekuur om besmettingskans in de wachtkamer te verkleinen.
 • Om contact met elkaar zoveel mogelijk te vermijden zullen we stoelen en wachtruimteplekken meer verspreiden over de praktijk.
 • In verband met de hygiëne hebben we besloten het speelgoed tijdelijk uit de wachtkamer te verwijderen. Besluit u toch uw kind mee te nemen naar het spreekuur, willen we u vragen om zo nodig zelf iets te spelen mee te nemen.
 • We willen u vragen om samen met ons de gereserveerde tijd te bewaken zodat er niet onnodig oponthoud ontstaat in de wachtkamer.

Hartelijke groet,

alle medewerkers van Verloskundigen Praktijk Charlois