Bevalling

De bevalling is een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Ons doel is om je zo goed voorbereid mogelijk de bevalling in te laten gaan.

Tijdens de zwangerschaps­controles is er uitgebreid de tijd om de bevalling te bespreken. Door jouw verwachtingen, vragen en wensen ten aanzien van de bevalling met ons te delen kunnen wij de zorg geven die je nodig hebt. Samen nemen we de tijd om een geboorteplan te bespreken. Elke bevalling gaat anders en elke bevalling heeft dan ook andere zorg nodig. Onze zorg passen we aan op jouw behoefte.

Wanneer bellen?

Neem direct contact met ons op bij:

Weeën

  • Vóór de 37 weken bel je ons direct als je regelmatige en pijnlijke harde buiken hebt.
  • Vanaf 37 weken bel je ons als je 1 uur lang weeën hebt om de 5 minuten die 1 minuut duren.

Vruchtwaterverlies

Bij vruchtwaterverlies vóór de 37 weken bel je ons direct. Vanaf 37 weken en bij helder vruchtwater en als het hoofdje is ingedaald, bel je ons overdag. Als het vruchtwater groen of bruin is of als het hoofdje niet is ingedaald bel je ons direct.

Vaginaal bloedverlies

Waar wil je bevallen?

Je kunt ervoor kiezen om thuis of in het ziekenhuis te bevallen (een poliklinische bevalling). Dat kan zowel in het Ikazia ziekenhuis (geboorte­centrum Ikazia) als in het Maasstad ziekenhuis (geboortehuis Maas). Wij gaan gewoon met je mee.

Thuis

Bij een thuisbevalling is het belangrijk dat er een kraam­verzorgster aanwezig is tijdens de bevalling. Kraamzorg moet je zelf regelen voor de 20e week van je zwanger­schap.

Polikinisch

Tijdens een poliklinische bevalling in het ziekenhuis is altijd een kraam­verzorgster of verpleeg­kundige van het ziekenhuis aanwezig.

Medische indicatie

De bevalling wordt begeleid in het zieken­huis onder leiding van een gynae­coloog, indien je een medische indicatie hebt. Vaak wordt je dan geholpen door de klinisch verlos­kundige of arts assistent. Een medische indicatie kan al voor de zwanger­schap bestaan (bv bij bepaalde aandoeningen), tijdens de zwanger­schap ontstaan (bv een te hoge bloeddruk) of tijdens de bevalling ontstaan (bv niet vorderen van de ontsluiting).

Continue zorg tijdens je bevalling vinden wij erg belangrijk. We streven ernaar om je van begin tot eind te begeleiden en niet teveel wisselende zorgverleners er om heen. Is er tijdens de bevalling een overdracht naar de gynaecoloog, dan kunnen we in de meeste gevallen ook aanwezig zijn tot je kindje geboren is.

Het geboorteplan

Een geboorteplan is een hulp­middel om je voor te bereiden op de bevalling. Je zet op papier hoe je jouw bevalling voor ogen ziet, wat je wel wilt of per se niet wilt. Zo’n geboorteplan bespreken we tijdens de zwangerschap.
Wij respecteren al jouw wensen, mits dat op het moment van de bevalling verant­woord en mogelijk is. Mocht de bevalling om wat voor reden dan ook niet onder onze begeleiding kunnen plaatsvinden, dan kan het geboorteplan je toch onder­steunen in een andere omgeving met andere hulpverleners.
Z

Meer informatie

Voor meer informatie en voorbeelden van een geboorteplan, klik hier.

Pijnverlichting

Bevallen gaat gepaard met pijn. De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling wisselen sterk van persoon tot persoon. Meestal neemt de pijn toe naarmate de ontsluiting vordert.
Er zijn veel middelen van verlichting die in elke situatie kunnen worden toegepast zonder dat dit gevolgen heeft voor moeder of kind.

Oefeningen

Zowel ademhalings- als ont­spannings­oefeningen helpen om de weeën op te kunnen vangen.

Endorfines

Het lichaam maakt zelf stoffen aan die een pijn­verlichtend effect geven: endorfines. Op deze manier kan de pijn draaglijk worden. Rust en een prettige omgeving bevorderen de aan­maak van deze stoffen.

Massage

Massage kan helpen om de pijn te verminderen. Massage van de onderrug is met name effectief bij rugweeën.

Warmte

Warmte vermindert pijn en zorgt voor ontspanning. Door in de ontsluitings­periode een warm bad, een douche of een kruik te gebruiken worden de weeën minder pijnlijk en kun je tussen de weeën door beter ontspannen.

Lachgas

Als praktijk zijn wij sinds 2011 geschoold in het toedienen van lachgas. Dit is één van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pijnverlichting. Lachgas is een mengsel van distikstofoxide (=lachgas) en zuurstof. Dit mengsel moet worden ingeademd om er voor te zorgen dat de pijn wordt gedempt. Het idee is dat de zenuwgeleiding van de pijnsignalen naar de hersenen stagneert door het lachgas. Vrouwen ervaren dat ze door het gebruik van lachgas zich  minder op de pijn richten en er soort van wegdrijven.

Met lachgas bevallen is zowel in het Geboortehotel Sophia als in het Ikazia ziekenhuis mogelijk. Het voordeel van lachgas is dat we geen medische hulp nodig hebben en dat wij als verlos­kundigen je bevalling kunnen blijven begeleiden. Indien je geïnteresseerd bent in meer informatie dan kan dit tijdens de controles besproken worden.

Medicatie

Het komt voor dat de pijn ondanks ‘natuurlijke pijn­verlichting’ ondraaglijk is. Met medicatie kan de pijn onderdrukt worden. De meest gebruikte middelen zijn pethidine en de ruggenprik, epidurale anesthesie. Voor deze vormen van pijnbestrijding hebben we de hulp van de gynaecoloog nodig. Tijdens het spreekuur kunnen we je ook over deze vormen van pijnbestrijding informeren.

Meer informatie