Nieuw leven is kostbaar.
Iedere zwangerschap is uniek
én iedere vrouw is uniek.

Home » De Praktijk » Praktijkvisie

Praktijkvisie

Je bent zwanger en je bent op zoek naar een verloskundige praktijk. We helpen je op weg. We willen je graag begeleiden bij een gezonde, veilige zwangerschap en bevalling en een goede start daarna.

Nieuw leven is kostbaar

Iedere zwangerschap is uniek en iedere vrouw is uniek. Een goede en persoonlijke begeleiding zijn daarom zeer belangrijk, waarbij naast goede zorg, ook aandacht en tijd voor de zwangere en haar partner centraal staan. Wij vinden het belangrijk om de tijd te kunnen nemen, te luisteren naar alle kleine én grote vragen. Wij zijn dan ook altijd telefonisch te bereiken, 24 uur per dag.

"Wij bieden ondersteuning aan alle vrouwen in Rotterdam Zuid eo, die zwanger zijn, willen worden of net zijn geweest."

Persoonlijk contact

Wij willen graag investeren in persoonlijk contact, omdat we daardoor zorg op maat kunnen bieden en een goede professionele vertrouwensrelatie opbouwen waardoor de zwangere vrouw en haar partner zich bij ons op hun gemak voelen. Wij vinden het belangrijk dat elke vrouw op haar eigen manier kan en mag bevallen en daarbij liefdevol wordt geholpen. Het is niet onze bedoeling om alles over te nemen maar om de eigen kracht van de zwangere vrouw en partner te versterken.

Creëren van optimale omstandigheden

Binnen veilige grenzen vinden we dan ook dat vrouwen moeten kunnen kiezen tussen bevallen thuis of in het ziekenhuis, onder begeleiding van een verloskundige. Voor ons is het daarom vanzelfsprekend om goede contacten te onderhouden en samen te werken met de ziekenhuizen of een kraamzorgcentrum (2e lijnszorg) Het doel is de optimale omstandigheden te creëren voor moeder en kind, zowel op medisch als psychosociaal gebied. Onze benadering is erop gericht om pathologie (ziektebeelden) te onderkennen en sociale problemen, zoals huisvestings- of financiële problemen zo mogelijk positief te beïnvloeden.

Ons team

Een gezond en stabiel functionerend verloskundigenteam is belangrijk om kwalitatief goede zorg en begeleiding te geven. Voor ons betekent een gezond team dat we met veel plezier aan de slag gaan, ons flexibel en toegankelijk opstellen, elkaar scherp houden en soepel communiceren. Wij wisselen elkaar af bij de uitvoering van de controles, waardoor we elkaar leren kennen. Dit is voor de zwangere heel belangrijk, maar ook voor ons als verloskundigen. Daarom houden wij ons team klein.