Kwaliteit in de verloskunde
is je blijven ontwikkelen en
is een voortdurend proces.

Home » De Praktijk » Kwaliteit

Kwaliteit

Alle verloskundigen die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Hiermee laten wij zien dat de kwaliteit van onze zorgverlening een continu aandachtspunt is.

Verder staan de verloskundigen ook alle vier geregistreerd in het Echoscopieregister.

Door regelmatig bijscholingen en cursussen te volgen, wordt de kwaliteit van onze zorg op hoog niveau gehouden. De praktijk neemt regelmatig deel aan regionaal overleg met andere verloskundigen en gynaecologen van de diverse ziekenhuizen in onze regio.

Ook zijn we actief betrokken bij het Verloskundig Samenwerkings Verband van het Ikazia en het Maasstad Ziekenhuis.