Beste zwangeren,

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van CORONA/COVID-19 zullen wij de volgende maatregelen in onze praktijk nemen om u en onszelf zoveel mogelijk te beschermen:

  • Kom niet naar de praktijk als u koorts, griep- en/of verkoudheidsverschijnselen heeft. Neem dan telefonisch contact met ons of de huisarts op.
  • Neem zo min mogelijk mensen (incl. kinderen) mee naar het spreekuur om besmettingskans in de wachtkamer te verkleinen.
  • Om contact met elkaar zoveel mogelijk te vermijden zullen we stoelen en wachtruimteplekken meer verspreiden over de praktijk.
  • In verband met de hygiëne hebben we besloten het speelgoed tijdelijk uit de wachtkamer te verwijderen. Besluit u toch uw kind mee te nemen naar het spreekuur, willen we u vragen om zo nodig zelf iets te spelen mee te nemen.
  • We willen u vragen om samen met ons de gereserveerde tijd te bewaken zodat er niet onnodig oponthoud ontstaat in de wachtkamer.

Hartelijke groet,

alle medewerkers van Verloskundigen Praktijk Charlois